Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

Nyheter > Lagerstyrning är det enklaste sättet att spara pengar

Lagerstyrning är det enklaste sättet att spara pengar

Lagerstyrning och plockning är de två delarna i organisationer där det är lättast att spara pengar genom effektivare processer, det menar de ansvariga på företag som nyligen genomfört en översyn av sina arbetsflöden enligt en undersökning från Intermec.

Undersökningen är utförd av det amerikanska undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Intermec och grundar sig på intervjuer med 250 företag, med minst 500 anställda, i Europa och USA.

De 250 intervjuade cheferna har ansvar för företagens hela leveranskedja, lager och distribution. Majoriteten av dem anger att de mest ineffektiva arbetsflödena under ett åttatimmarsskift är packning och lastning tätt följt av plockning och lagerstyrning.

I jakten på sänkta kostnader och ökade marginaler är det en allt större press på lager och distribution. Under de senaste sex månaderna har åtta av tio lagerchefer fått i uppdrag att genomföra en genomsnittlig kostnadsbesparing på 19 procent i den befintliga verksamheten.

Under ett genomsnittligt åttatimmarsskift förlorar varje 15 minuter i produktivitet på grund av ineffektiva arbetsflöden. Det motsvarar 58 timmar eller 8 arbetsdagar på ett år. För ett lager med 50 lagerarbetare blir det nästan 2 899 timmar per år.

När de tillfrågas hur resultatet kan förbättras på lagret och distributionscentralen, säger nästan 90 procent av de intervjuade cheferna att investeringar i ny teknik skulle göra det möjligt att återvinna förlorad tid och öka produktiviteten.

Bild: CC/Flickr U.S. Department of Agriculture

Kommentarer

Plain text

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.