Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

Nyheter > Arvid Nordqvist förändrade spretig logistikstruktur

Arvid Nordqvist förändrade spretig logistikstruktur

– Vi hade en spretig logistikstruktur, olika IT-system och varierande arbetssätt i försörjningskedjan. Dessutom gjordes en översyn av alla lager, med målet att minska kapitalbindningen.
Peter Dannqvist, logistikdirektör på Arvid Nordqvist, berättar i Supply Chain Effect om företagets lyckosamma arbete med att styra upp, integrera och renodla flödena i verksamheten. 
En av Dannqvists första åtgärder när han tog över ansvaret över förändringsarbetet 2008, var att från grunden skapa en enklare och skalbar tranport- och logstikstruktur. 
Nu tre år senare återstår att se över informationsöverföringen (EDI) i de inkommande flödena.
– Så att vi säkerställer att vi får bättre koll på vad som har levererats och inte gör något onödigt administrativt arbete, säger Peter Dannqvist i artikeln.
Foto: Flickr/CC/HatM

Kommentarer

Plain text

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.