Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

> "Outsourcing ökar lagerkostnaderna"

Anna Fredriksson, Chalmers

"Outsourcing ökar lagerkostnaderna"

Anna Fredriksson har forskat i sex år om outsourcing till lågkostnadsländer. När hon nu disputerar kan hon konstatera att många företag också underskattar problemen vid en flytt av produktion.
–Det uppstår alltid situationer som är omöjliga att förutse, säger hon.

Skrivbordet på Chalmers i Göteborg är belamrat av pappershögar, Anna Fredriksson är inne i slutfasen av arbetet med sin doktorsavhandling Materials Supply and Production Outsourcing. 

– Att outsourcing blev mitt forskningsämne berodde på att jag och många med mig uppfattade att industriföretagen lekte ”följa John” i början av 00-talet och att outsourcing beskrevs som medicinen på allt. Beslut om att flytta produktion till lågkostnadsländer verkade fattas ganska lättvindigt, säger Anna Fredriksson.

Parallellproduktion innebär dubbla kostnader, så besparingen ser man intet av

Det som i styrelserummen ser ut som en enkel operation, kan dock bli en svår nöt att knäcka för produktionsledning och logistikpersonal. 

– Outsourcing är ett strategiskt beslut som får operationella följder. Beslutet kan vara riktigt och lönsamt om det till exempel skapar närhet till en marknad eller om löner utgör en stor andel av ens kostnader. Men det är lätt att bli fartblind och viktigt att vara medveten om att en outsourcing innebär ökad osäkerhet för bland annat materialförsörjningen.

Ska hela produktionen tas över av den nya anläggningen från en dag till en annan, eller ska fabrikerna verka parallellt? Och hur ska materialförsörjningen säkras under övergångsperioden? Det är några av de frågor som Anna Fredriksson fokuserat på. Metoden har varit att intervjua  representanter för sammanlagt tolv svenska verkstadsföretag.

När är outsourcing som mest riskabel?

– Om det handlar om en komplicerad produkt där det funnits problem i produktionsprocessen redan på hemmaplan, och särskilt om produktionen ska tas över av en nyetablerad leverantör långt borta.  Många beslutsfattare tror att processen att flytta och starta upp produktionen ska gå snabbt, men i själva verket tar det i genomsnitt ett-två år innan produktionen når samma stabilitet som före flytten. 

Ett sätt att säkra materialförsörjningen kan vara att bedriva parallell produktion under uppstartstiden. 

– Men parallellproduktion innebär dubbla kostnader, så besparingen som outsourcingen skulle ge ser man intet av, säger Anna Fredriksson.

ÖKADE LAGERKOSTNADER

Kulturskillnader och språkförbistring kan också leda till dyrbara missförstånd. Som när en hel årsförbrukning komponenter levererades till en svensk fabrik som förväntade sig komponenter för en månad i taget. Eller när ”Approved by...” hade frästs in på den färdiga produkten, eftersom  orden stått stämplade på ritningen. Som regel ger outsourcing till lågkostnadsländer också upphov till ökade lagerkostnader.

– Transport av komponenter med båt är en form av lagerhållning. När transporten tar fem veckor krävs det dessutom att de tidsmässiga säkerhetsmarginalerna är större, vilket gör att säkerhetslagret måste ökas. 

Tre metoder för att minska lagerkostnader vid outsourcing:

 • Se över flödesoptimering
 • Minska lagerkostnader
 • Jobba för att ha så effektiv materialstyrning som möjligt

Det som lockade in Anna Fredriksson i forskningsämnet var från början ett grundmurat intresse för produktion. För henne har frågorna om outsourcing nationalpolitiska dimensioner.

– Det finns en gräns för när ett produktionsföretag övergår till att bli ett inköpsföretag. Industriföretagen har byggt vår välfärd, och när produktionen flyttar blir nästa naturliga steg att flytta forskningen. På så vis urholkas verksamheten gradvis i vår del av världen. Outsourcing kan vara en god idé för rätt produkter, men det finns också en rad åtgärder som kan utföras på hemmaplan för att öka lönsamheten. 

Emil Carlsson

Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.