Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

 • Pull

  Pull eller Behovssug innebär att produktion och materialförflyttning endast sker på initiativ av av den förbrukande aktören i materialflödet. Den motsatta principen kallas Push/Planeringstryck.

 • Inkurans

  När artiklar i lager förlorar sitt ursprungliga värde. Till exempel på grund av konstruktionsändringar,
  modellbyten eller att de på grund av ålder blivit begränsat användbara.

 • Nollstrategi

  Strategi för kvalitetsarbete, med syfte att i så stor omfattning som möjligt undvika att kvalitetsbrister uppstår. Framför allt genom att påverka den vanligt förekommande attityden av att se förekomsten av fel som något ofrånkomligt och naturligt. 

 • Crossdocking

  Är en distributionsmetod som går ut på att produkter tas emot, omsorteras och så snart som möjligt lastas om och transporteras vidare till mottagaren. På det viset åker produkterna vidare utan att passera gå, det vill säga utan att först ställas undan i ett lagringsutrymme. 

 • Struktur

  I materialstyrningssammanhang handlar “struktur” om sambandet mellan de olika artiklar som en produkt är uppbyggd av. Det är frågan om det mönster som ett visst antal moder/dotter-artikelrelationer utgör. I varje struktur ingår också angivelser av hur många dotterartiklar det går per moderartikel.

 • Aktivt lager

  Lager av råmaterial, halv- eller helt färdiga produkter, som ett företag beräknar kunna förbruka eller sälja inom en given period (vanligen ett år) utan att påverkas av extra kostnader eller behov av prisnedsättningar.

 • Order point

  Den lagernivå som initierar att nya varor ska beställas. Vanligen är Order point (beställningspunkten) beräknad till att motsvara den prognostiserade förbrukningen under tiden tills påfyllnadsvarorna anlänt plus ett visst säkerhetslager.

 • Kanban

  En ursprungligen japansk metod för att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion. Vid materialbrist skickas ett kanban (till exempel ett kort eller en tom förpackning) till ansvarig försörjningsstation, och genom att studera förekomsten av kanbans kan flaskhalsar i produktionen enkelt upptäckas.

 • Wilsonformeln

  Utgångspunkten för modern materialstyrning. Lanserad av F. W. Harris 1913 och utvecklad och fördjupad två decennier senare av R. H. Wilson. Även kallad EOQ-modellen (Economic Order Quantity), beskriver denna matematiska formel den optimala orderkvantiteten som: roten ur två gånger artikelantalet multiplicerat med ordersärkostnaden i styck, dividerat med lagerhållningsräntan gånger styckpriset.