Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

> Apoteket: "Den som inte har rätt lager kommer att få det svårt"

Nicklas Axell, varustyrningschef på Apoteket

Apoteket: "Den som inte har rätt lager kommer att få det svårt"

När Apoteket lämnade sin monopolställning för att ta plats på en konkurrensutsatt marknad, krävdes nya rutiner för bland annat lageranpassning.
Prognosverktyg och centraliserad varustyrning har sedan dess gett Apoteket en höjd servicenivå.

Före omregleringen hösten 2009 ansvarade varje enskilt apotek för beställningar och lagerhållning. 
I dag styrs alla 350 av centralt fastställda min- och maxvärden för ett gemensamt sortiment, som sedan kan kompletteras efter lokala önskemål.

– Grunden för god varustyrning är bra prognoser – vilket fungerat bristfälligt hos oss tidigare. Varje apotek har ett väldigt unikt sortiment. De lokala skillnaderna är stora, beroende på var apoteket ligger och vilka läkemedel som skrivs ut i området. Vår försäljning styrs inte bara av kunderna utan även av läkarna, säger Apotekets varustyrningschef Nicklas Axell.

Nu har vi oftare varan på lager när kunden kommer med sitt recept

Koncernens omfattande förändringsarbete inleddes 2006 med förstudier och utredningar. Ett demand planning system upphandlades, som sedan specialanpassades efter verksamheten och implementerades. 

– Mjukvaran är i grunden ett prognosverktyg, men vi har byggt ut med funktioner för sortiments- och lagerstyrning. Det är ett massivt arbete och en utmaning att optimera styrningen av varje enskild vara till varje enskilt apotek. 350 apotek med vardera 3000 produkter kräver prognoser för en miljon kombinationer.

BYGGER EGEN DISTRIBUTION

Den definitiva utrullningen av systemet i hela koncernen genomfördes under perioden februari till maj 2010, efter att cirka 650 apotek sålts, som följd av omregleringen. Parallellt har Apoteket också gått från att helt förlita sig på de två externa distributörerna Tamro och Oriola (tidigare Kronans droghandel), till att hantera en allt större del av distributionen på egen hand från centrallagret i Arlanda Stad.

Vad har förändringarna fått för effekt?
– Vi har kunnat förbättra vår service. Jämfört med tidigare har vi oftare varan på lager när en kund kommer med sitt recept, vilket uppskattas av våra kunder. Automatisk påfyllnad har vi haft sedan tidigare, men med de nya prognosverktygen kan vi tidigt upptäcka trender och anpassa utbudet i alla apotek på en gång. 

Har lagernivåerna förändrats i butikerna?
– Rätt lager är en av de främsta konkurrensfördelarna för våra apotek. Vi har vi prioriterat att ha en hög lagertillgänglighet på apoteket, framför att pressa ner lagernivåerna. Fördelen med en central varustyrning är att det snabbt går att anpassa om företaget vill minska lagernivåerna inom visa segment. 

Innebär inte ökade lager ökade kostnader?
– Jo, men även ökade intäkter, eftersom vi kan hjälpa fler kunder. En apoteksaktör som inte har rätt varor på lager kommer att få det svårt på den nya marknaden. 

NYA VERKTYG FÖR MÅLUPPFYLLELSE

?Några siffror på eventuellt ökade vinster vill Nicklas Axell inte lämna ut, men han erkänner att han är nöjd med resultatet av förändringarna.

– Vi har skapat verktyg för att förverkliga olika typer av mål. Vi kan verkställa Apotekets strategiska beslut om lager- och servicenivåer på ett enkelt och effektivt sätt. Men vi har mycket kvar att lära och utveckla.  

Vad är nästa steg?
– Att kontinuerligt optimera och hela tiden analysera lager- och servicenivåer, för att kunna leverera en så hög servicegrad för lagervärdet som möjligt.

Emil Carlsson

Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.