Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

> Gus Pagonis: Generalen som går på intuition

Gus Pagonis - amerikansk general och materialstyrningsguru

Gus Pagonis: Generalen som går på intuition

William "Gus" Pagonis ansvarade för amerikanska arméns logistik under Kuwaitkriget 1991 för att sedan under 10 års tid arbeta för amerikanska Sears med över 2500 butiker. Vi träffade honom när han besökte Sverige och Nordic Supply Chain Meeting i april.

Enligt general Pagonis kan en korrekt prognos av materialstyrning i krig innebära skillnaden mellan att besegra eller besegras. I företagsvärlden skillnaden mellan vinst och förlust. 

Skillnaden mellan att besegra eller besegras

Med ett exempel från historien berättar Pagonis hur hans inte lika lyckosamma föregångare, den franske fältherren Napoleon, besegrades av den ryska armen 1812. Orsakerna var inte de allmänt vedertagna, som den bistra vintern eller ryssarnas taktik att bränna jorden framför den anfallande hären. Napoleons nederlag berodde helt enkelt bristande logistik, menar den amerikanska generalen. 

– Eftersom logistiken ansågs sekundär blev materialförsörjningen lidande. Den bristande tillförseln av förnödenheter som mat, kläder, filtar, medicin och vapen ledde således till undergången av La grande armée, och Napoleons reträtt. 

Den största utmaningen i kriget i den Persiska viken, där Gus Pagonis ansvarade för hela den amerikanska arméns logistik, var enligt generalen att förutse när kriget skulle starta. 

– Om Saddam Hussain hade gått till attack innan vi var redo med mobiliseringen hade vi haft allvarliga problem. Därför intensifierades landsättandet av amerikanska trupper till maxnivån med toppar på över 5000 soldater per dag. I en sådan situation är felfri och strömlinjeformad logistik och materialförsörjning ett måste. 

Genom att överföra sin modell till företagsvärlden kan Pagonis sägas ha etablerat en ny standard för leveranskedjan även inom den privata sektorn.

ATT STÄLLA RÄTT PROGNOS ÄR BÅDE DET VIKTIGASTE OCH DET SVÅRASTE FÖR MATERIALSTYRNING

Den största skillnaden från tidigare modeller är Pagonis fokus vid utformandet av materialstyrningsprognosen, där han väger in variabler som tidigare ofta förbisetts.  

– Bästa utformningen för en prognos skiljer sig naturligtvis från företag till företag, men bör generellt innehålla historisk data så som transportstorlek, lagerbehov, läge och väderförhållanden. Hur många lastbilar använde du förra året? Hur många chaufförer behöver du? Alla variabler måste samverka.

MAGKÄNSLAN LIKA VIKTIG

Gus Pagonis framhåller även en faktor som traditionellt knappast funnits med i beräkningarna – magkänslan. 

– Magkänslan går inte att kvantifiera, men är lika viktig som andra variabler. Många skulle inte hålla med mig på denna punkt, men jag menar att intuition, kopplad till erfarenhet, bör spela en central roll i materialförsörjningsprincipen. Du kan aldrig enbart förlita dig på datoriserade modeller. 

Intuitionen bör spela en central roll 

– Att kunna rättfärdiga magkänslan för din CFO kan vara svårt, men förtroendet och trovärdigheten byggs upp över tid med dina framgångar. 

DEFINIERA PROBLEMET FÖR IT-AVDELNINGEN

För effektiv materialförsörjning och lagerstyrning krävs förstås även att en rad IT-lösningar är implanterade i företagets modeller och prognoser.

– När bekymmer uppstår med IT-lösningen i fråga misslyckas logistikerna i många fall med att i exakthet definiera problemet för den IT-avdelning som förväntas komma fram till en lösning. Men om IT-avdelningen får rätt förutsättningar löser de problemet i nio fall av tio.

EN ENDA KONTAKTPUNKT VIKTIGAST AV ALLT

Utöver rätt prognoser och magkänsla nämner Gus Pagonis ytterligare en avgörande framgångsfaktor; vikten av en enda huvudansvarig kontaktpunkt.  

– Om den huvudansvariga kontaktpunkten saknas kommer oundvikligen olika riktlinjer, policyer och principer att komma från olika håll, med felaktigheter, förvirring och frustration som följd. Det här vet vi alla om, men kunskaperna införlivas alltför sällan i praktiken.

INTERNET SOM VÄRLDSDOMINERANDE MARKNAD

Hur ser då framtiden ut? Gus Pagonis förutspår ett mycket snabbare och mer dynamiskt materialflöde i framtiden, med internet som den världsdominerande marknadsplatsen. 

Internet världsdominerande marknadsplatsen

– Logistik, lagerstyrning och materialförsörjning kommer i stort sett vila på samma principer, men det kommer att krävas anpassning till den virtuella marknaden och de nya kraven online. Datorn kommer att ersätta den fysiska affären och kraven på korta leveranstider kommer att skärpas. 

Sara Oscarsson

Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.