Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

> Lantmännen Maskin: ”Lagerstyrning sänkte vår kapitalbindning med 25 procent”

Lagerstyrning Lantmännen Maskin Traktor på åker

Lantmännen Maskin: ”Lagerstyrning sänkte vår kapitalbindning med 25 procent”

Det nya lagerstyrningssystemet fick enorm effekt för Lantmännen Maskin. Kapitalbindningen minskade med en fjärdedel – samtidigt som servicenivån höjdes lika mycket.
– Naturligtvis hoppades vi att investeringen skulle löna sig. Men det har ändå gått över förväntan, vi såg fördelarna från dag ett, säger logistikchef Klas Merkel.

Förutom att leverera varor till 50 egna försäljningsställen och 10-15 privata aktörer i Sverige, servar Lantmännen Maskin ett 40-tal anläggningar i Norge samt ett antal återförsäljare i Danmark. Centraldepån för Skandinavien ligger i Malmö.

– Vid en översyn för fem-sex år sedan kunde vi konstatera brister i servicenivån, säger Klas Merkel, logistikchef för eftermarknad.

Insikten fick Lantmännen Maskin att inleda ett samarbete med ett konsultföretag, specialiserat på optimering av kapitalbindning och servicenivå – vilket blev starten på en av de största förändringssatsningarna i företaget någonsin.

– Stödsystemen för lagerpåfyllnad hade varit bristfälliga. Personalen var hänvisade till paper och penna: ”på den hyllan ser det tomt ut, det är bäst att beställa”. Det här arbetssättet gav naturligtvis stora risker för inkurans (länk till ordförklaring).

Lagervärdet ligger i dag på 220 miljoner kronor – jämfört med tidigare 300 miljoner

Efter en pilotstudie där fyra anläggningar provade det nya lagerstyrningssystemet – och lämpliga nivåer och beställningspunkter ställdes in – styrs idag samtliga Lantmännen Maskins lager av ett lagerstyrningsprogram, som bland annat sköter automatisk påfyllning.

Vilken har varit den största utmaningen?
– Att förankra arbetet och förklara varför vi gör detta. Det är lätt att det uppstår motstånd och rädsla lokalt – ”har jag inte gjort rätt?”. Men även denna process har varit enkel, eftersom många delade upplevelsen av att det tidigare systemet var trögt. Det fanns ett behov av förändring, säger Klas Merkel.

Vilken effekt har lagerstyrningssystemet gett?
– Det visade sig att vi kunde höja vår servicenivå drastiskt – samtidigt som vi sänkte vår kapitalbindning.

Blev du förvånad?
– Naturligtvis hoppades vi att investeringen skulle löna sig. Men det har ändå gått över förväntan och jag hade inte trott att det skulle ge en så snabb effekt. Redan från dag ett såg vi fördelarna och medarbetarna lokalt upplevde att de hade blivit av med ett ok.

Företagets totala lagervärde ligger i dag på 220 miljoner kronor – jämfört med 300 miljoner före förändringsarbetet. Servicenivån ute på de enskilda anläggningarna ligger numera på cirka 70 procent, vilket innebär en ökning på mellan 20-30 procent.

– Det kan alltjämt tyckas vara låga siffror. Men varje anläggning säljer många olika maskintyper med förhållandevis låga antal per modell och med en låg omsättningshastighet, vilket gör att kapitalbindningen ute på våra anläggningar lätt kan bli orimlig. Från centraldepån är servicenivån däremot 93-94 %, och vi arbetar hela tiden med att förbättra våra distributionslösningar, så att kunden ska få sin vara så snabbt som möjligt, säger Klas Merkel.

Nu har vi en helt annan överblick, kan se trender och reagera snabbt på dem

Efterfrågan på lant- och jordbruksmaskiner är också i hög grad säsongsbetonad. Vintrarna är lugnare medan perioden mars-april till oktober – från sådd till skörd och tröskning – är intensiv.

– Säsongsvariationen är en utmaning för oss. Tröskartiklar till exempel, används max en månad om året, men under denna period måste de absolut finnas tillgängliga överallt.

Att Lantmännen Maskin har anläggningar från södra Danmark till norra Norge gör säsongerna längre, och tack vare det nya lagerstyrningssystemet går det att kontrollera lagren från centralt håll.

– Nu har vi en helt annan överblick. Vi kan se trender i efterfrågan och reagera snabbt på dem. Men genom hela arbetet har det varit viktigt att inkludera personalen lokalt. Verktyget är i första hand till för de lokala aktörerna.

Och trots framgångarna fortsätter arbetet. Nästa steg blir att under våren uppdatera programvaran.

– Det finns nog ingen medarbetare som vill gå tillbaka till det gamla. Tidigare tog lagerpåfyllnaden i en anläggning en halvtid. Att det nu går på 5-10 minuter per dag frigör stora resurser till ökad kundkontakt – vilket i sin tur ger möjligheter till nya affärer.

 

Emil Carlsson Rinstad
Foto: Lantmännen Maskin 

 

Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.