Smågods

 • Petter Skoglund Nordic Supply Chain Meeting
  Hallå där...

  ...Petter Skoglund, projektledare för Nordic Supply Chain Meeting (som fram till i år hetat PLAN-konferensen), 18-19 april på Chalmers i Göteborg – med internationella och nationella stornamn i talarlistan.

  Vad är Nordic Supply Chain Meeting?
  – En tvådagars utbildning i hur de allra bästa tänker om supply chain i dag. Besökarna ska få värdefulla konkreta kunskaper, fikastories och tankenötter. Vi har inga betalande föreläsare utan alla talare är utvalda för sin kompetens, vilket vi tycker är en kvalitetsstämpel. På vissa event kan det bli väl mycket sälj.

  Finns materialstyrning med på agendan?
  – Absolut. William ”Gus" Pagonis kommer och pratar om hur han som armégeneral ledde hela den amerikanska logistiken under Gulfkriget – och om lagerstyrningen i Sears 1500 butiker.  Mark Spearman pratar utifrån sin bok Factory Physics – om hur varje del av en fabrik ska byggas för att det ska bli rätt.

  Vilka höjdpunkter ser du själv mest fram emot?
  – Får jag säga helheten? Våra talare täcker in hela kedjan: IKEA:s Cecilia Johansson, Mats Rignell från Atlas Copco, Tetra Paks Johan M Nilsson, Magnus Hellsten och Mark Hallum från Volvo Cars
  Mer om talarna på Nordic Supply Chain Meeting 

 • LinkedIn

  Prata med oss!

  Förutom att lyfta fram goda exempel inom materialstyrning, driver Oh Wilson även ett debattforum på LinkedIn.

  Vill du också vara med?
  Ansök om medlemskap i Oh Wilsons LinkedIn-grupp här

Veckans ord

 • Eftersläp

  Den beläggning som kommer
  från order som enligt plan skulle varit utförda men inte är det kallas för
  eftersläp. Det redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och
  totalt per fabrik, och är en del av orderstocken.

   

> SSAB: "Efter tio små åtgärder har man plötsligt sparat 10 procent"

Rulle med höghållfast tunnplåt

SSAB: "Efter tio små åtgärder har man plötsligt sparat 10 procent"

Mellan våren 2009 och våren 2011 fördubblade stålkoncernen SSAB sin lageromsättningshastighet – samtidigt som leveranssäkerheten höjdes. Delaktighet och lagerstyrning är några av nyckelfaktorerna.

– Varje enskild insats är ingen kioskvältare, men efter tio små åtgärder har man plötsligt sparat 10 procent, säger Per Bondemark, Vice President Supply Chain på SSAB.
Företagets arbete med att reducera sina lager och förbättra sin leveranssäkerhet inleddes 2009, som en del i ett övergripande kapitalrationaliseringsarbete.

20 procents lagerreduktion på två år– med stärkt leveranssäkerhet. Det låter som magi?
– Nej, det här handlar inte om mirakelmediciner utan om grått ingenjörsarbete. Vår uppgift har varit att bidra till ökad kundnöjdhet, minska skuldnivån och skapa sunda finanser.

Vilka problem hade ni haft tidigare?
– Det handlade om strukturella problem. Idag är våra produktionsenheter koordinerade istället för att operera var för sig.

Min uppfattning är att kapitalbindning ligger högt på agendan i näringslivet i dag

SSAB har fem fabriker – tre i Sverige, två i USA – samt försäljningskontor i 46 länder. För att kunna leverera till kunder över hela världen innehåller försörjningskedjan ett flertal lagerpunkter.

– Vi har länge mätt nivåer och sett historik, men tidigare saknade vi ett samlat grepp. Numera håller vi i helheten på ett helt annat sätt, och om lagernivåerna varierar efter säsong är det ett aktivt val.

Hur har SSAB gått till väga för att minska sina lagernivåer?

Hela förändringsarbetet utförs av breda, tvärfunktionella arbetsgrupper som arbetat mot fastställda målvärden.
– Att högsta ledningen vände sig ut mot hela verksamheten fick alla medarbetare att verkligen känna att det de gör är viktigt. Hela det här arbetet har visat vad ett stort engagemang kan göra och att man genom att ge människor förtroende kan komma väldigt långt. 

Förändringsarbetet innehåller många bäckar små. Här är några exempel: 

 • Lagerförda komponenter har delats upp i kategorier med undergrupper.
 • Medarbetare långt ner i organisationen har fått mandat att skicka långliggare till återvinning.
 • Ett lagerstyrningsverktyg har införts för externlager, alltså de lager som säljer direkt till kund.

Produktionen har också setts över. Kan arbetstakten ändras? Och istället för att leverera i en ordning som är smidig för produktionen kanske kedjan i än högre grad kan anpassas efter kundens önskemål? 

– Produktionsserier kan vara fastställda av gamma ohejdad vana, och genom att korta sekvenser har vi lyckats trolla bort onödiga lager, säger Per Bondemark.

Produktion och sälj måste alltid finnas med i resonemanget. Lager ska driva affärer.

I externlagren bestäms lagernivåerna av den som fyller på. Men innan en order går igenom får beställaren information om rådande lagerläge. Om befintligt lager beräknas räcka länge eller om lagerbrist hotar ger lagerstyrningssystemet upplysningar och ställer kontrollfrågor om detta.
– Den som sköter lagret har i dag större kontroll och får bättre understöd än tidigare.

Vilka åtgärder sköts centralt?
– Styrningen och övervakningen av systemet. 

Tycker du att frågor om styrning av materialflöden inte tas på tillräckligt allvar i näringslivet i dag?
– Nej, min uppfattning är att kapitalbindning ligger högt på agendan.

Vilka är de avgörande faktorerna till er framgång?
– Funktionellt teamwork. På många företag arbetar avdelningar i avskilda silos – men de här frågorna går tvärs genom hela verksamheten. Produktion och sälj måste alltid finnas med i resonemanget. Lager ska driva affärer.

Emil Carlsson

 

Per Bondemark, SSAB

 Per Bondemark
Titel: Vice President Supply Chain, SSAB
Utbildning: civilingenjör

SSAB 
Försäljning 2010: knappt 40 miljarder kronor 
Anställda: 9 000 i 45 länder
Verksamhet: Avancerade höghållfasta stål

Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.